Kennismaken

Over Vice Versa

Wat is Vice Versa Gelderland?

Vice Versa Gelderland is een initiatief van de Stuurgroep Vrouw en Onderneming van MKB Nederland. Uit onderzoek naar het klimaat voor vrouwelijke ondernemers bleek dat deze groep grote behoefte had aan een kwaliteitsnetwerk. Na het opstarten van provinciale netwerken in het Noorden en midden van Nederland was in 1997 de provincie Gelderland aan de beurt. Op 10 juni 1997 bleek, tijdens een bijeenkomst met vrouwelijke ondernemers uit deze provincie, dat er veel enthousiasme voor een dergelijk netwerk bestond. Op 19 januari 1998 is het netwerk officieel van start gegaan.

Doelstelling

Vice Versa Gelderland is een inspirerend, toegankelijk en zakelijk netwerk met een open en eerlijke communicatie. We netwerken om onszelf, ons bedrijf maar ook elkaar en Vice Versa Gelderland te versterken in vakkennis, professionaliteit en business. Dat doen we door zes keer per jaar een thema-avond, netwerkavond of een bedrijfsbezoek in de driehoek Arnhem, Nijmegen of Doetinchem te organiseren. 

Ledenprofiel

Vrouwelijke ondernemers, vrije beroepers en freelancers uit diverse sectoren. Een zeer diverse groep vrouwen van jong tot oud met een groot hart voor zelfstandigheid. Vrouwen die het leuk vinden om elkaar te ontmoeten op bijzondere locaties en die het fijn vinden om ervaringen en kennis met elkaar te delen en elkaar te inspireren en enthousiasmeren. Om de doelstelling van het netwerk te bereiken is het noodzakelijk dat er geen oververtegenwoordiging van branches ontstaat. Om dezelfde reden zal steeds geprobeerd worden een evenwicht te behouden in het aantal startende ten opzichte van het aantal gevestigde ondernemers. 

Lidmaatschap Vice Versa Gelderland

Het lidmaatschap van Vice Versa voor het jaar 2023 is € 225,- exclusief btw. Zes keer per jaar organiseren we een thema-avond, netwerkavond of bedrijfsbezoek en als afsluiting van het jaar hebben we altijd een feestelijke avond. Voor sommige bijeenkomsten kan een eigen bijdrage worden gevraagd. Meld je je aan na 1 april, 1 juli of 1 oktober, dan betaal je contributie naar rato excl. btw voor de resterende periode tot en met december.  

Opzeggen lidmaatschap

Wil je jouw lidmaatschap opzeggen, dan dient dit schriftelijk te gebeuren vóór 1 decmber van het lopende kalenderjaar. Opzeggen kan pas na een jaar lidmaatschap en per heel kalenderjaar. Bij opzegging gedurende het jaar vindt geen teruggave van het lidmaatschapsgeld plaats.  

No Show leden

Mocht je na aanmelding toch verhinderd zijn de bijeenkomst te bezoeken, dan kun je je kosteloos afmelden tot de op de uitnodiging aangegeven datum. Na die datum zijn wij genoodzaakt € 15,- in rekening brengen.

Kennismaken

Voldoe je aan het ledenprofiel, maar weet je nog niet of Vice Versa Gelderland iets voor je is? Meld je dan aan voor een kennismaking. Aspiranten betalen € 25,- vooraf bij aanmelding als tegemoetkoming in de kosten. Als er sprake is van een bijeenkomst met eten, dan kan er een hoger bedrag in rekening gebracht worden. 

Fiscaal aftrekbaar

De kosten van deelname aan het netwerk van Vice Versa zijn zakelijke kosten en daarom als ondernemingskosten aftrekbaar.

Kennismaken

Wil je een keer een bijeenkomst bijwonen?
Vul het contactformulier in, dan nemen wij contact met je op. 

Meld je hier aan

Lidmaatschap

Wil je lid worden?
Vul het contactformulier in, dan nemen wij contact met je op. 

lid worden