Meer informatie over het Vice Versa lidmaatschap

Ledenprofiel

Vrouwelijke ondernemers, managers, adviseurs en directeuren uit diverse sectoren.

Een zeer diverse groep vrouwen van jong tot oud met een groot hart voor zelfstandigheid.

Vrouwen die het leuk vinden om elkaar te ontmoeten op bijzondere locaties en het fijn vinden om ervaringen en kennis met elkaar te delen en elkaar te inspireren en enthousiasmeren. Om de doelstelling van het netwerk te bereiken is het noodzakelijk dat er geen oververtegenwoordiging van branches ontstaat. Om diezelfde reden wordt geprobeerd een evenwicht te vinden in het aantal startende ten opzichte van het aantal gevestigde ondernemers. Een welkomstcommissie bepaalt, op basis van deze criteria, of je lid kunt worden.

Lidmaatschap Vice Versa Gelderland

Het lidmaatschap van Vice Versa is €195, - exclusief BTW per jaar. Bij aanmeldingen gedurende het kalenderjaar wordt de bijdrage naar rato berekend. Zes keer per jaar is er een thema-avond, netwerkavond of bedrijfsbezoek in de driehoek Arnhem – Nijmegen – Doetinchem. 

Looptijd lidmaatschap

Zonder opzegging wordt het lidmaatschap jaarlijks stilzwijgend met een kalenderjaar verlengd. Wil je jouw lidmaatschap opzeggen dan moet je dat vóór 1 december van het lopende kalenderjaar doen.

Bij opzegging gedurende het jaar vindt geen teruggave van het lidmaatschapsgeld plaats.